اخبار عمومی - آرشیو

رییس جهاد دانشگاهی در دیدار با دانشجویان مطرح کرد:

راده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است / حل مشکلات پیشرفت فناورانه با حمایت و شفافیت

رییس جهاد دانشگاهی گفت: با تجربه سال ها حضور در جهاد دانشگاهی هنوز باور دارم اراده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است اما باید برای دستیابی به پیشرفت برنامه درازمدتی داشته باشیم و این گونه نباشد که با گردش‌های سیاسی دولت برنامه‌ها تغییر کند.

ادامه مطلب