اخبار عمومی - آرشیو

اختصاص مشوق های علمی و حمایت پرنگ تر صاحبان سرمایه از برگزیدگان؛ دو گام مهم جهت ارتقای مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحدصنعتی امیرکبیر، مهدی ورسه ای از برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز دوشنبه بیست و سوم دی ماه در سالن آمفی تئاتر فجر دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد.

ادامه مطلب