بازدید دانشگاهیان امیرکبیر از مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی در هفته دفاع مقدس

۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۵