بازدید دانشگاهیان امیرکبیر از موزه صلح تهران در هفته دفاع مقدس

۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۵