اختتامیه هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ۹