کتاب مبانی فیزیک ساختمان ۵ توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ مجدد رسید.

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۹ کد : ۲۱۹۳۹ فرهنگی
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " مبانی فیزیک ساختمان ۵" تالیف دکتر زهرا قیابکلو " توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ سوم رسید.
کتاب  مبانی فیزیک ساختمان ۵ توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ مجدد رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " مبانی فیزیک ساختمان ۵" تالیف دکتر زهرا قیابکلو " توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ سوم رسید.

درمقدمه این کتاب آمده است:

  " در گذشــتۀ تاریخ معماری، ساختمان ها براساس نورگیری و جریان طبیعی هوا شکل می گرفتند، اما بعد از اختراع و تولید انبوه لامپ های برقی ارزان قیمت و نیز با ساخت سامانه های تهویه مطبوع، توجه به این نکات نیز کمرنگ تر شد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و توانایی ساخت ساختمان های بلند مرتبه، به جای آن که این ســامانه های تکنولوژیک، اعم از روشــنایی های مصنوعی و تهویه مطبوع، برای انسان فضاهای بهتر با کیفیت بالاتری ایجاد نمایند، نتیجه ای جز ایجاد محیطی با کیفیت نامطلوب که منجر به  تأثیرات منفی بر چگونگی کار و زندگی بشر شده، نداشته اند. فضاهایی که ازنظر دسترسی به نور طبیعی ضعیف و فقیرند، نه تنها شادابی را از زندگی ساکنین می گیرند، بلکه موجب افزایش مصرف انرژی و بالا رفتن هزینه ها نیز می شوند. در نظر گرفتن نور روز به عنوان یک منبع اساسی و ضروری می تواند اساس ملاحظات طراحی معماری را تغییر دهد. این مسئله، همچنین باعث می شود که نورپردازی در جهت گیری ساختمان، طراحی پنجره، پیکربندی فضای داخلی و انتخاب نوع ســطوح داخلی تأثیر غیر قابل انکاری داشــته باشد. از آنجایی که طراحی نور روز می تواند با عناصر طراحی غیرفعال و فعال خورشــیدی تلفیق شــود، بنابراین، ایده های طراحی نور روز باید در مراحل اولیه وارد روند طراحی معماری گردند. کتاب حاضر سعی دارد تا با ارایۀ مطالبی پیرامون مبانی و روش های محاسبه و تخمین روشنایی روز، آســایش دیداری، انواع نورگیرها، فناوری های نوین کنترل و انتقال نور روز و انواع روش های ســنتی، به انگیزه نورپژوهی دانشجویان معماری، روشنایی اندکی ببخشد."

شایان ذکر است این کتاب در نه فصل، ۳۵۸ صفحه و در تیراژ ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۳۹۰۰۰۰ ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا با شماره تماس 64542326-021


نظر شما :